Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Bạn đã khai báo sai! Hãy thử lần nữa...

Thành viên đăng nhập
Lưu ý: Tài khoản rèn luyện đăng nhập bằng mật khẩu của tài khoản website online.ueh.edu.vn
(Mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường)
Sinh viên đầu khóa và các lớp ISB sử dụng mật khẩu tạm gồm tên và năm sinh, viết liền nhau, không dấu
MSSV:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A.215 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007