Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Bạn đã khai báo sai! Hãy thử lần nữa...

Thành viên đăng nhập
Mật khẩu đăng nhập lần đầu:
- Khóa 41 ĐHCQ và ISB: tên và năm sinh, viết liền nhau, chữ viết thường và không bỏ dấu, tắt chương trình gõ tiếng Việt (nếu có).
Ví dụ: sinh viên tên Hoàng, năm sinh 1995, mật khẩu là hoang1995.
- Khóa 38, 39, 40 ĐHCQ: mật khẩu của tài khoản online (website: online.ueh.edu.vn) và viết thường tất cả chữ cái.
Lưu ý:
- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để sử dụng riêng cho Tài khoản rèn luyện bằng cách chọn mục Thay đổi thông tin cá nhân.
- Nếu không đăng nhập được, vui lòng chọn mục Quên mật khẩu ở dưới đây.
Mã số sinh viên:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
[ Quên mật khẩu? | Đăng ký mới ]

Phòng Công tác chính trị - Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Phòng A2.18 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.294.242 - Email: ctct@ueh.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh & Nguyễn Công Nam - Nukeviet 2.0 - 2007