Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Thành viên Đăng nhập/Đăng ký

Thành viên đăng nhập
Đối với sinh viên khóa mới:
Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Phần tên trước dấu . của email sinh viên UEH.
Ví dụ: Sinh viên có email sinh viên UEH là levu47.k43@st.ueh.edu.vn sẽ có mật khẩu là levu47.
Lưu ý:
- Hệ thống Tài khoản rèn luyện độc lập với tài khoản online (mật khẩu khác nhau).
- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để sử dụng riêng cho Tài khoản rèn luyện bằng cách chọn mục Thay đổi thông tin cá nhân.
- Nếu không đăng nhập được, vui lòng chọn mục Quên mật khẩu ở dưới đây.
Mã số sinh viên:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
[ Quên mật khẩu? | Đăng ký mới ]