Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Điểm thi vòng trực tuyến Hội thi OLP MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018
Điểm thi vòng trực tuyến Hội thi OLP MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018
02.02.2018 22:30

Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra vào ngày 01/02/2018 tại www.olp.ueh.edu.vnCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang