Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2017
Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2017
04.01.2018 15:06

Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 02/01/2018.

1. Kết quả rèn luyện

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật điểm rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 - ĐHCQ tính đến ngày 02/01/2018, bao gồm:

- Các hoạt động ngoại khóa do Phòng Công tác chính trị, Đoàn - Hội Trường tổ chức;

- Sinh viên sử dụng chức năng tra cứu tại www.ctct.ueh.edu.vn để tra cứu các hoạt động đã cộng hoặc trừ điểm rèn luyện.

Các hoạt động sau chưa được cập nhật do đang kiểm tra và sẽ bổ sung trong thời gian từ ngày 04/01/2018 đến ngày 22/01/2018:

- Đề nghị cộng điểm rèn luyện của các lớp sinh viên K40, 41, 42, 43 - ĐHCQ;

- Đề nghị cộng, trừ điểm rèn luyện của các đơn vị gửi về sau ngày 02/01/2018;

- Kết quả học tập Học kỳ cuối năm 2017 (hiện đang tạm tính bằng kết quả Học kỳ đầu năm 2017).

2. Thực hiện khiếu nại điểm rèn luyện

Sinh viên thực hiện việc bổ sung, giải trình, khiếu nại về điểm rèn luyện theo hai cách sau:

- Truy cập đường dẫn sau và thực hiện khai báo thông tin từng bước theo hướng dẫn: ctct.ueh.edu.vn/khieunairenluyen

- Đến trực tiếp Phòng Công tác chính trị (Phòng A218, số 59C Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời gian làm việc theo quy định.

Thời hạn thực hiện khiếu nại đến hết ngày 22/01/2018.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang