Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến Giáo dục pháp luật năm 2017
Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến Giáo dục pháp luật năm 2017
01.11.2017 09:41

Ban Tổ chức cuộc thi thông báo về giới hạn thi và các văn bản pháp luật được sử dụng cho cuộc thi.

1. Nội dung thi

- Các văn bản quy phạm pháp luật gắn với cuộc sống, học tập của sinh viên.

Giới hạn thi và văn bản pháp luật sử dụng cho cuộc thi: https://goo.gl/DKjSja

2. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến bằng tài khoản online UEH tại website: www.gdpl.ueh.edu.vn

- Thi thử: 18h00-21h00 ngày 03.11.2017.

- Thi chính thức: 18h00-21h00 ngày 05 và ngày 07.11.2017. 

(Thông báo về hội thi: http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2071)CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang