Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
19.10.2017 09:08

Trích Thông báo số 17/CĐ ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức buổi báo cáo chuyên đề pháp luật liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

_________

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11, Công đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM cùng phối hợp với phòng Công tác chính trị tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Thời gian: Lúc 09g00, thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017; 

2. Địa điểm: Hội trường A116, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3; 

3. Nội dung báo cáo  

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Những điểm mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018; 

- Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; 

- Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Tất Năm, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

4. Hình thức đăng ký  

Các đơn vị lập danh sách những đoàn viên công đoàn của đơn vị đăng ký tham gia (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức qua địa chỉ email congdoan@ueh.edu.vn. 

Lưu ý: Các công đoàn viên có những câu hỏi cần giải đáp hoặc trao đổi liên quan đến nội dung của buổi báo cáo vui lòng gửi nội dung câu hỏi (kèm thông tin đơn vị và họ tên người đặt câu hỏi) về địa chỉ email Công đoàn, 

5. Thời hạn đăng ký và đặt câu hỏi: Ngày 23 tháng 10 năm 2017.CTCT (Theo congdoan.ueh.edu.vn)

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang