Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017
Tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017
10.10.2017 10:09

Kế hoạch số 1751/KH-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017

____________

Căn cứ Hướng dẫn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4025/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/9/2017 về tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Công văn số 4241/BGDĐT-PC ngày 13/9/2017 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2017.

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật có liên quan đến sinh viên.

- Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được chuẩn bị chu đáo về nội dung và công tác tổ chức, đảm bảo thời gian phù hợp để các sinh viên có thể tham gia. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tập tại trường, sinh viên các chương trình liên kết của Viện Đào tạo quốc tế, UEH - VUW.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung

- Các văn bản quy phạm pháp luật gắn với cuộc sống, học tập của sinh viên.

- Tài liệu tham khảo, chi tiết nội dung thi sẽ được thông tin cụ thể trên website: www.ctct.ueh.edu.vn, www.youth.ueh.edu.vn.

2. Hình thức

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống của UEH. 

- Tổ chức 2 đợt thi. Mỗi đợt thi có 50 câu hỏi với thời gian làm bài là 30 phút.

- Sinh viên có thể tham gia một trong hai đợt thi hoặc cả hai đợt thi. 

- Trong trường hợp thí sinh bằng điểm nhau, khi xếp thứ hạng, Ban Tổ chức sẽ lần lượt xét tiếp các hệ số phụ theo mức độ ưu tiên sau:

+ Thí sinh đăng nhập và tiến hành thi sớm hơn.

+ Thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi sớm hơn.

IV. THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian tổ chức

- Mở hệ thống thi thử: Từ 18g00 đến 21g00 ngày 03/11/2017.

- Thi chính thức:

+ Đợt 1: Từ 18g00 đến 21g00 ngày 05/11/2017.

+ Đợt 2: Từ 18g00 đến 21g00 ngày 07/11/2017.

3. Giải thưởng

- Giải thưởng chung cuộc: (dành cho sinh viên tham gia cả 2 đợt thi)

Giải nhất: 800.000đ/giải + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải nhì: 600.000đ/giải + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải ba: 400.000đ/giải + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải khuyến khích: 200.000đ/giải + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- Giải thưởng mỗi đợt thi:

Giải nhất: 400.000đ/giải.

Giải nhì: 300.000đ/giải.

Giải ba: 200.000đ/giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

1.

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT Trưởng ban
2.

Ông Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường Phó Trưởng ban
3. ThS. Nguyễn Đức Việt Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên TT
4. ThS. Nguyễn Triều Hoa Phó Trưởng khoa Luật Thành viên
5. Ông Trần Anh Thanh Sơn Phó Trưởng phòng CTCT Thành viên
6. ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng CNTT Thành viên
7. Ông Trần Nhật Hoàng Chủ tịch Hội SV Thành viên
8. ThS. Nguyễn Công Nam Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
9. Ông Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên

2. Tiến độ thực hiện

- Từ 01/10 đến 09/10/2017: Xây dựng kế hoạch cuộc thi
- Từ 10/20 đến 31/10/2017:

Họp Ban Tổ chức phân công công việc;

Xây dựng bộ đề thi, phổ biến tài liệu tham khảo;

Thực hiện công tác truyền thông trên website, fanpage, LCD …;

Dự trù kinh phí tổ chức.

- Ngày 03/11/2017: Thi thử trên hệ thống trực tuyến UEH.
- Từ 05/11 đến 07/11/2017: Tổ chức thi chính thức trên hệ thống trực tuyến UEH.
- Ngày 09/11/2017: Công bố kết quả và trao giải thưởng.

Để đảm bảo cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu giao cho Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp Khoa Luật, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến giáo dục pháp luật năm 2017.

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- Website P.CTCT, Đoàn TN - Hội SV;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang