Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K40 ĐHCQ
Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K40 ĐHCQ
29.09.2017 10:59

Ngày thi: 08/10/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.

1. Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian: các ca thi 07g00, 08g20, 09g40, 11g00, 17g00, 18g20 ngày 08/10/2017.

- Địa điểm: Hội trường A116, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Sơ đồ chỗ ngồi: VUI LÒNG NHẤN ĐỂ XEM

2. Lịch thi:

Lớp

Giờ thi

Vị trí chỗ ngồi

AD001

7:00

B15 - B18

AD002

7:00

C5 - C9

AD003

7:00

C10 - C14

AD004

8:20

B15 - B18

AD005

8:20

C5 - C9

AD006

8:20

C10 - C14

AD007

9:40

B15 - B18

AD008

9:40

C5 - C9

AD009

9:40

D16 - D21

ADCL1

9:40

C15 - C18

BH001

11:00

B15 - B18

BS001

9:40

C19 - C21

CK001

17:00

B17 - B21

CL001

7:00

A5 - A10

CL002

7:00

A11 - A16

DT001

8:20

B5 - B9

DT002

8:20

B10 - B14

FN001

17:00

C19 - C21

FN002

18:20

C19 - C21

FN003

17:00

D5 - D9

FN004

17:00

A5 - A8

FN005

17:00

A9 - A12

FN006

17:00

A13 - A16

FN007

18:20

A5 - A8

FN008

18:20

A9 - A12

FN009

18:20

A13 - A16

FNCL1

9:40

B5 - B9

FNCL2

9:40

B10 - B14

FT001

17:00

B5 - B8

FT002

17:00

B9 - B12

FT003

17:00

B13 - B16

FT004

17:00

C5 - C9

IB001

11:00

B5 - B9

IB002

11:00

B10 - B14

IBCL1

17:00

C15 - C18

IBCL2

18:20

B5 - B8

IBCL3

11:00

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

IBCL4

18:20

B9 - B12

IBCL5

18:20

B13 - B16

IBCL6

18:20

C5 - C9

ISB01

7:00

B19 - B21

ISB02

8:20

B19 - B21

ISB03

8:20

D17 - D21

ISB04

11:00

B19 - B21

ISB05

17:00

D20 - D22

ISB06

18:20

D18 - D22

KI001

8:20

A11 - A16

KI002

8:20

A17 - A22

KICL1

7:00

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KICL2

8:20

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KICL3

9:40

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KM001

7:00

A17 - A22

KM002

8:20

D11 - D16

KM003

7:00

D5 - D10

KM004

11:00

C5 - C9

KN001

9:40

C10 - C14

KN002

17:00

C10 - C14

KN003

18:20

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KN004

18:20

C10 - C14

KN005

18:20

C15 - C18

KN006

17:00

D10 - D14

KN007

17:00

D15 - D19

KN008

18:20

D5 - D9

KN009

18:20

D9 - D13

KN010

18:20

D13 - D17

KN011

11:00

B15 - B18

KN012

9:40

D11 - D15

KO001

8:20

C15 - C21

LA001

7:00

C15 - C21

LH001

8:20

A5 - A10

LH002

11:00

A5 - A10

MR001

7:00

B5 - B9

MR002

7:00

B10 - B14

MR003

17:00

A17 - A22

NS001

18:20

B17 - B21

NH001

9:40

A5 - A10

NH002

9:40

A11 - A16

NH003

11:00

A11 - A16

NH004

9:40

A17 - A22

NH005

9:40

D5 - D10

NH006

11:00

D11 - D18

PF001

11:00

A17 - A22

PF002

11:00

D5 - D10

PF003

11:00

C10 - C14

PF004

8:20

D5 - D10

PT001

11:00

B19 - B21

TD001

9:40

B19 - B21

TG001

7:00

D11 - D18

TG002

18:20

A17 - A22

TH001

17:00

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

3. Các lưu ý:

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

- Sinh viên được phép tham khảo tài liệu khi làm bài.

- Các trường hợp tự ý đổi ca thi sẽ không được giải quyết.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang