Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
08.09.2017 19:35

Thời khóa biểu và chương trình chi tiết Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN" NĂM 2017

1. ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Hội trường A116 (Lầu 1), cơ sở A - Số 59C, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Thường trực quản lý lớp: Phòng Công tác chính trị - Phòng A218 (lầu 2) - Điện thoại: (028) 38294242

- Sinh viên gửi xe tại một trong các địa điểm sau:

+ Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 3 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh: số 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

     

Khóa

Buổi

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng (phút)

Báo cáo viên

43

1

Giới thiệu UEH

Lịch sử, Sứ mạng - Tầm nhìn UEH

20

Ban Giám hiệu

Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

20

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Chính sách học phí, học bổng và tín dụng học tập SV

15

Phòng Tài chính - Kế toán

Quy định về khảo thí

15

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

Các hoạt động hỗ trợ SV

20

Trung tâm HTỗ trợ sinh viên

Quy định về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên

90

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

 

Tổng thời lượng

180

 

2

Kỹ năng sống dành cho SV

Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ

60

Phòng Công tác chính trị & Công ty CP GD Ước mơ xanh

Khả năng tự kiểm soát bản thân

60

Nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão

60

 

Tổng thời lượng

180

 

3

Học tập ở bậc đại học

Phương pháp học tập bậc đại học và đạo đức khoa học

90

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường học tập tiên tiến

45

ThS. Vladimir Ernest Jolidon

Mô hình học tập Blended Learning tại UEH và khai thác tài nguyên trên điện toán đám mây. Chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3) và ERP ở một số ngành.

15

Phòng Công nghệ thông tin

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

30

 

Tổng thời lượng

180

 

4

Học tập ở bậc đại học

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu học thuật UEH

30

Thư viện

Ý thức công dân

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

60

Phòng Công tác chính trị

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

10

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện và cố vấn học tập

10

Công tác trọng tâm của UEH trong năm học

10

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

15

Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tại UEH

45

Đoàn Thanh niên

 

Tổng thời lượng

180

 

42

1

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

30

Phòng Công nghệ thông tin

Nguồn nhân lực - SV UEH

Thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/Hội nhập Kinh tế quốc tê - Cơ Hội và thách thức cho SV UEH

45

Khoa Kinh tế

Hoạt động khoa học của UEH và nghiên cứu khoa học trong SV

30

Ý thức công dân

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

60

Phòng Công tác chính trị

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

10

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

10

 

Tổng thời lượng

195

 

41

1

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

30

Phòng Công nghệ thông tin

Phát triển khởi nghiệp

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

45

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp

Ý thức công dân

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

60

Phòng Công tác chính trị

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

10

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

10

 

Tổng thời lượng

165

 

40

1

Employee Mind Education

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và quản lý

60

Phòng Công tác chính trị & Công ty CP GD Ước mơ xanh

Tạo động lực làm việc cho bản thân

60

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

60

 

Tổng thời lượng

180

 

2

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

30

Phòng Công nghệ thông tin

Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội

Đạo đức người quản lý

60

Khoa Quản trị

Trách nhiệm xã hội

60

 

Tổng thời lượng

150

 

3

Ý thức công dân

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

120

Phòng Công tác chính trị

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

10

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

10

 

Tổng thời lượng

150

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "KHỞI NGHIỆP KINH DOANH" NĂM 2017 (DÀNH CHO KHÓA 40 ĐHCQ)

Khóa

Buổi

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng (phút)

Báo cáo viên

40

4

1

Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh

180

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp

5

2

Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh

180

6

3

Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh

180

7

4

Lựa chọn hình thức hoạt động

180

8

5

Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh

180

9

6

Lập kế hoạch kinh doanh

180

3. THỜI KHÓA BIỂU

Khối

Khóa

Thông tin lớp học

Ngày

Thứ

Giờ

101

43

ID nhập học: 0001 - 0850

05/09/2017

Ba

8:00

08/09/2017

Sáu

8:00

102

43

ID nhập học: 0851 - 1700

05/09/2017

Ba

13:30

08/09/2017

Sáu

13:30

103

43

ID nhập học: 1701 - 2550

06/09/2017

8:00

08/09/2017

Sáu

17:30

104

43

ID nhập học: 2551 - 3400

06/09/2017

13:30

09/09/2017

Bảy

8:00

105

43

ID nhập học: 3401 - 4250

07/09/2017

Năm

8:00

09/09/2017

Bảy

13:30

106

43

ID nhập học: >4250

07/09/2017

Năm

13:30

09/09/2017

Bảy

17:30

201

43

Lớp sinh viên: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, LA2, EC1, IB01CLC_TA, IB7CLC, IB12CLC, FN1CLC, ISB01, ISB02

11/09/2017

Hai

8:00

11/09/2017

Hai

13:30

202

43

Lớp sinh viên: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, IB8CLC, IB13CLC, FN2CLC, QB1

12/09/2017

Ba

8:00

12/09/2017

Ba

13:30

203

43

Lớp sinh viên: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 55, 56, IB02CLC_TA, IB03CLC_TA, IB4CLC, IB5CLC, IB9CLC, IB11CLC, AD1CLC, AD2CLC, KI1CLC

13/09/2017

8:00

15/09/2017

Sáu

17:30

204

43

Lớp sinh viên: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, LA1, IB6CLC, IB10CLC, MR1CLC, KI2CLC

13/09/2017

13:30

14/09/2017

Năm

8:00

205

43

Lớp sinh viên: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, AE1, BI1, AG1, KC1, AV1

14/09/2017

Năm

13:30

15/09/2017

Sáu

13:30

206
43
Lớp sinh viên: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, TF1, TD1, AV2, AV3, ISB03, ISB04, ISB05 16/09/2017 Bảy 8:00
16/09/2017 Bảy 13:30
301 41 SBD đăng ký: 001 - 700 28/08/2017 Hai 8:00

302

41

SBD đăng ký: 001 - 700

29/08/2017

Ba

13:30

303

41

SBD đăng ký: 001 - 700

07/09/2017

Năm

17:30

304

41

SBD đăng ký: 001 - 700

30/08/2017

8:00

305

41

SBD đăng ký: 001 - 700

31/08/2017

Năm

8:00

306

41

SBD đăng ký: 001 - 700

01/09/2017

Sáu

8:00

307

41

Học trực tuyến LMS

01/09/2017 – 09/09/2017

Sáu

8:00

401

42

SBD đăng ký: 001 - 800

28/08/2017

Hai

13:30

402

42

SBD đăng ký: 001 - 800

30/08/2017

13:30

403

42

SBD đăng ký: 001 - 800

31/08/2017

Năm

13:30

404

42

SBD đăng ký: 001 - 800

01/09/2017

Sáu

13:30

405

42

SBD đăng ký: 001 - 800

05/09/2017

Ba

17:30

406

42

SBD đăng ký: 001 - 800

06/09/2017

17:30

407

42

Học trực tuyến LMS

10/09/2017 – 16/09/2017

CN

8:00

501

40

SBD đăng ký: 001 - 700

18/09/2017

Hai

8:00

502

40

SBD đăng ký: 001 - 700

19/09/2017

Ba

8:00

503

40

SBD đăng ký: 001 - 700

20/09/2017

8:00

504

40

SBD đăng ký: 001 - 700

21/09/2017

Năm

8:00

505

40

SBD đăng ký: 001 - 700

22/09/2017

Sáu

8:00

601

40

SBD đăng ký: 001 - 700

18/09/2017

Hai

13:30

602

40

SBD đăng ký: 001 - 700

19/09/2017

Ba

13:30

603

40

SBD đăng ký: 001 - 700

20/09/2017

13:30

604

40

SBD đăng ký: 001 - 700

21/09/2017

Năm

13:30

605

40

SBD đăng ký: 001 - 700

22/09/2017

Sáu

13:30

701

40

SBD đăng ký: 001 - 700

25/09/2017

Hai

8:00

702

40

SBD đăng ký: 001 - 700

26/09/2017

Ba

8:00

703

40

SBD đăng ký: 001 - 700

27/09/2017

8:00

704

40

SBD đăng ký: 001 - 700

28/09/2017

Năm

8:00

705

40

SBD đăng ký: 001 - 700

29/09/2017

Sáu

8:00

706

40

Học trực tuyến LMS

01/10/2017 – 07/10/2017

CN

8:00CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang