Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K42 ĐHCQ
Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K42 ĐHCQ
07.09.2017 10:53

Ngày thi: 17/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.

* Sinh viên K42 ĐHCQ học trực tuyến LMS tại www.lms.ueh.edu.vn từ ngày 10/9/2017 đến ngày 17/9/2017.

1. Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian: các ca thi 12:30, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10 ngày 17/9/2017.

- Địa điểm: Hội trường A116, Phòng A210&A212, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Sơ đồ chỗ ngồi: VUI LÒNG NHẤN ĐỂ XEM

2. Lịch thi:

Lớp

Giờ thi

Vị trí chỗ ngồi

AD001

12:30

Phòng A309

AD002

12:30

Phòng A314

AD003

13:50

Phòng A309

AD004

13:50

Phòng A314

AD005

15:10

Phòng A309

ADC01

12:30

Phòng A210

ADC02

12:30

Phòng A212

AE001

15:10

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

AE002

13:50

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

AG001

16:30

B17 - B20 | C17 - C20

AV001

17:50

D5 - D10

AV002

17:50

D11 - D16

AV003

17:50

D17- D21

BD001

17:50

B8 - B10 | C8 - C10

BI001

13:50

B17 - B20 | C17 - C20

BI002

13:50

B17 - B20 | C17 - C20

BR001

16:30

B17 - B20 | C17 - C20

CL001

12:30

A5 - A10

CL002

12:30

A11 - A16

DT001

19:10

D5 - D10

DT002

19:10

D11 - D16

EC001

17:50

B11 - B13 | C11 - C13

EM001

17:50

B14 - B16 | C14 - C16

FN001

13:50

A5 - A10

FN002

13:50

A11 - A16

FN003

15:10

A5 - A10

FN004

15:10

A11 - A16

FN005

16:30

A5 - A10

FN006

16:30

A11 - A16

FNC01

17:50

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

FNC02

19:10

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

FT001

19:10

B5 - B7 | C5 - C7

FT002

19:10

B8 - B10 | C8 - C10

IB001

12:30

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

IB002

13:50

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

IBC01

17:50

A5 - A10

IBC02

17:50

A11 - A16

IBC03

12:30

B5 - B7 | C5 - C7

IBC04

12:30

B8 - B10 | C8 - C10

IBC05

12:30

B11 - B13 | C11 - C13

IBC06

12:30

B14 - B16 | C14 - C16

IBC07

13:50

B5 - B7 | C5 - C7

IBC08

13:50

B8 - B10 | C8 - C10

IBC09

13:50

B11 - B13 | C11 - C13

IBC10

13:50

B14 - B16 | C14 - C16

IBC11

15:10

B5 - B7 | C5 - C7

IBC12

15:10

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

IBC13

15:10

B8 - B10 | C8 - C10

IBC14

15:10

B11 - B13 | C11 - C13

IBC15

15:10

B14 - B16 | C14 - C16

IBC16

16:30

B5 - B7 | C5 - C7

ISB01

13:50

D17- D21

ISB02

15:10

D17- D21

ISB03

16:30

D17- D21

ISB04

15:10

B17 - B20 | C17 - C20

ISB05

15:10

B17 - B20 | C17 - C20

KC001

12:30

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

KI001

19:10

A5 - A10

KI002

19:10

A11 - A16

KIC01

16:30

B8 - B10 | C8 - C10

KIC02

16:30

B11 - B13 | C11 - C13

KIC03

16:30

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KIC04

16:30

B14 - B16 | C14 - C16

KM001

12:30

D5 - D10

KM002

12:30

D11 - D16

KM003

13:50

D5 - D10

KM004

13:50

D11 - D16

KN001

15:10

Phòng A314

KN002

16:30

Phòng A210

KN003

16:30

Phòng A212

KN004

17:50

Phòng A210

KN005

17:50

Phòng A212

KN006

19:10

Phòng A210

KN007

19:10

Phòng A212

KN008

13:50

Phòng A210

KN009

13:50

Phòng A212

KNC01

17:50

B5 - B7 | C5 - C7

KO001

17:50

B17 - B20 | C17 - C20

KS001

17:50

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

LA001

19:10

B11 - B13 | C11 - C13

LA002

19:10

B14 - B16 | C14 - C16

LH001

19:10

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

MR001

15:10

D5 - D10

MR002

15:10

D11 - D16

MR003

16:30

D5 - D10

MR004

16:30

D11 - D16

NS001

15:10

Phòng A210

NS002

15:10

Phòng A212

NH001

12:30

A17 - A22

NH002

13:50

A17 - A22

NH003

15:10

A17 - A22

NH004

16:30

A17 - A22

NH005

17:50

A17 - A22

NH006

19:10

A17 - A22

PF001

12:30

B17 - B20 | C17 - C20

PF002

12:30

B17 - B20 | C17 - C20

TA001

12:30

D17- D21

TD001

12:30

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

TF001

16:30

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

TG001

19:10

B17 - B20 | C17 - C20

TT001

19:10

D17- D21

3. Các lưu ý:

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

- Sinh viên được phép tham khảo tài liệu khi làm bài.

- Các trường hợp tự ý đổi ca thi sẽ không được giải quyết.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang