Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K41 ĐHCQ
Lịch làm bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân năm 2017 - K41 ĐHCQ
31.08.2017 14:03

Ngày thi: 10/9/2017. Địa điểm thi: Hội trường A116.

* Sinh viên K41 ĐHCQ học trực tuyến LMS tại www.lms.ueh.edu.vn (hạn chót ngày 10/9/2017).

1. Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian: các ca thi 12:30, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10 ngày 10/9/2017.

- Địa điểm: Hội trường A116, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Sơ đồ chỗ ngồi: VUI LÒNG NHẤN ĐỂ XEM

2. Lịch thi:

Lớp

Giờ thi

Vị trí chỗ ngồi

AD001

16:30

B17 - B20 | C17 - C20

AD002

17:50

B17 - B20 | C17 - C20

AD003

19:10

B14 - B16 | C14 - C16

AD004

12:30

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

AD005

13:50

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

ADC01

17:50

A17 - A21

ADC02

17:50

D17- D21

ADC03

12:30

A17 - A21

AVC01

12:30

D17- D21

AVC02

12:30

A11 - A16

BH001

19:10

D17- D21

BS001

12:30

D5 - D10

CK001

17:50

B8 - B10 | C8 - C10

CL001

12:30

D11 - D16

CL002

12:30

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

DT001

15:10

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

DT002

16:30

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

EM001

12:30

B5 - B7 | C5 - C7

FN001

12:30

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

FN002

13:50

A17 - A21

FN003

19:10

A17 - A21

FN004

13:50

A11 - A16

FN005

13:50

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

FN006

13:50

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

FNC01

13:50

D5 - D10

FNC02

12:30

B8 - B10 | C8 - C10

FT001

12:30

B11 - B13 | C11 - C13

FT002

12:30

B14 - B16 | C14 - C16

IB001

15:10

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

IB002

15:10

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

IBC01

13:50

B5 - B7 | C5 - C7

IBC02

13:50

B8 - B10 | C8 - C10

IBC03

13:50

B11 - B13 | C11 - C13

IBC04

13:50

B14 - B16 | C14 - C16

IBC05

15:10

B5 - B7 | C5 - C7

IBC06

15:10

B8 - B10 | C8 - C10

IBC07

15:10

B11 - B13 | C11 - C13

IBC08

15:10

B14 - B16 | C14 - C16

IBC09

16:30

B5 - B7 | C5 - C7

IBC10

16:30

B8 - B10 | C8 - C10

ISB01

13:50

D17- D21

ISB02

15:10

A17 - A21

ISB03

15:10

B17 - B20 | C17 - C20

ISB04

15:10

B17 - B20 | C17 - C20

ISB05

15:10

D17- D21

ISB06

16:30

A17 - A21

KI001

15:10

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KI002

15:10

A5 - A10

KIC01

16:30

B11 - B13 | C11 - C13

KIC02

16:30

B14 - B16 | C14 - C16

KIC03

17:50

B5 - B7 | C5 - C7

KIC04

16:30

D5 - D10

KM001

15:10

A11 - A16

KM002

15:10

D5 - D10

KM003

15:10

D11 - D16

KM004

16:30

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KN001

16:30

A5 - A10

KN002

16:30

A11 - A16

KN003

16:30

D11 - D16

KN004

16:30

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

KN005

16:30

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

KN006

17:50

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

KN007

17:50

A5 - A10

KN008

17:50

A11 - A16

KN009

17:50

D5 - D10

KN010

17:50

D11 - D16

KNC01

13:50

D11 - D16

KO001

16:30

D17- D21

KO002

13:50

B17 - B20 | C17 - C20

LA001

19:10

D11 - D16

LH001

17:50

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

LH002

17:50

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

MR001

19:10

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

MR002

19:10

A5 - A10

MR003

19:10

A11 - A16

MR004

19:10

D5 - D10

NS001

19:10

A25 - A30 (lầu phía sau bên trái)

NS002

19:10

D25 - D30 (lầu phía sau bên phải)

NH001

17:50

B11 - B13 | C11 - C13

NH002

19:10

B5 - B7 | C5 - C7

NH003

19:10

B8 - B10 | C8 - C10

NH004

19:10

B11 - B13 | C11 - C13

NH005

17:50

B14 - B16 | C14 - C16

PF001

12:30

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

PF002

12:30

A5 - A10

PF003

13:50

A1 - A3 | B1 - B3 | C1 - C3 | D1 - D3

PF004

13:50

A5 - A10

PT001

13:50

B17 - B20 | C17 - C20

TD001

12:30

B17 - B20 | C17 - C20

TF001

12:30

B17 - B20 | C17 - C20

TG001

17:50

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

TG002

19:10

A22 - A24| B22 - B24 | C22 - C24 | D22 - D24 (lầu phía trước)

TH001

19:10

B17 - B20 | C17 - C20

3. Các lưu ý:

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

- Sinh viên được phép tham khảo tài liệu khi làm bài.

- Các trường hợp tự ý đổi ca thi sẽ không được giải quyết.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang