Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017
Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017
22.08.2017 16:51

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - đợt học ngày 20-8-2017

Sinh viên tải và xem tại liên kết sau: DANH SÁCH HỌCCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang