Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)
Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)
18.08.2017 13:41

Thay đổi lịch học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 (Khối 303)

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc sử dụng Hội trường A116, Phòng Công tác chính trị thông báo thay đổi lịch học "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2017 của Khối 303 như sau:

Khóa Khối Lịch cũ Lịch mới
41 303 17:15_Thứ Ba_Ngày 29-8-2017 17:15_Thứ Năm_Ngày 7-9-2017

Sinh viên đã đăng ký Khối 303 sẽ được chuyển sang lịch học mới. Trường hợp cần thay đổi, sinh viên có thể chọn thay đổi lịch học trong chức năng Đăng ký học Tuần SHCD 2017.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang