Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017
17.08.2017 16:58

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện từ ngày 31/7/2017 đến ngày 17/8/2017.

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật đầy đủ nội dung bổ sung, khiếu nại về điểm rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 - ĐHCQ tính đến ngày 17/8/2017.

Để kiểm tra kết quả rèn luyện, sinh viên có thể tra cứu điểm và các nội dung được cộng, trừ điểm rèn luyện tại www.ctct.ueh.edu.vn.

CÁC TRƯỜNG HỢP LƯU Ý

- Đối với kết quả học tập, do chưa thống kê đầy đủ, Trường sẽ cập nhật bổ sung sau. Do đó, sẽ có trường hợp sinh viên bị điều chỉnh điểm tăng hoặc giảm so với kết quả tạm tính đã công bố.

- Đối với các hoạt động diễn ra trước Học kỳ đầu năm 2017, theo quy định không được tính cộng điểm.

- Đối với các hoạt động diễn ra sau Học kỳ đầu năm 2017 (sau ngày 01/6/2017), theo quy định sẽ được cộng điểm vào Học kỳ cuối năm 2017.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang