Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
Tiếp nhận đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
07.08.2017 15:32

Thời gian đăng ký đến ngày 20/8/2017.

- Đối tượng đăng ký: sinh viên K40, 41, 42 hệ đại học chính quy.

- Thời gian đăng ký: từ 16g00 ngày 07/8/2017 đến 16g00 ngày 20/8/2017.

- Cách thức đăng ký: sinh viên đăng nhập tài khoản rèn luyện tại website www.ctct.ueh.edu.vn và nhấn chọn Đăng ký buổi học Tuần sinh hoạt công dân năm 2017.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang