Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2017
Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2017
02.08.2017 10:16

Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/8/2017.

 Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy có kết quả không đạt bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 và các năm trước.

- Thời gian đăng ký học lại: hạn cuối ngày 10/8/2017.

- Cách thức đăng ký: sinh viên đăng nhập tài khoản rèn luyện tại website www.ctct.ueh.edu.vn và nhấn chọn Đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân (SV đã đăng ký học lại trước ngày 02/8/2017 vẫn được chấp nhận).

Thời gian, địa điểm học: Phòng CTCT sẽ tổng hợp danh sách đăng ký và thông báo thời gian, địa điểm học cụ thể tại www.ctct.ueh.edu.vn.

- Thông báo danh sách học lại: 16:00 ngày 11/8/2017 tại www.ctct.ueh.edu.vn.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang