Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH
Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH
15.06.2017 11:02

Quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

QUY ĐỊNH

Về quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15/6/2017 

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Chương I

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Điều 1. Mục đích

1. Thực hiện văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH); xây dựng môi trường học tập tại UEH thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả.

2. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và định hướng các chuẩn mực ứng xử cho người học trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, nhằm đảm bảo tính chính trực, chuyên nghiệp, tôn trọng bản thân và mọi người trong suốt quá trình học tập. 

3. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

- Trong phạm vi UEH, bao gồm: tất cả các đơn vị và cơ sở trực thuộc UEH.

- Tại nơi người học thực hiện nhiệm vụ học tập do UEH phân công, bao gồm: các cơ sở học tập thuê ngoài của UEH và các địa điểm UEH tổ chức học tập, nghiên cứu.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả người học đang trong quá trình học tập, nghiên cứu tại UEH, bao gồm: sinh viên của chương trình đào tạo đại học, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.

- Người học thuộc các chương trình liên kết tại UEH, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình trao đổi sinh viên, học viên có trách nhiệm thực hiện quy định này trong khuôn khổ nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết trong thời gian học tập, nghiên cứu tại UEH. 

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

Điều 3. Thực hiện văn hóa UEH

Thực hiện “Văn hóa UEH” với những giá trị cốt lõi:

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH;

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình;

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau;

4. Không bản vị, cục bộ.

Điều 4. Trang phục, tác phong

1. Trang phục lịch sự, phù hợp môi trường giáo dục.

2. Đeo thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đúng quy định.

3. Tác phong chỉnh tề; thái độ hòa nhã, khiêm tốn, tôn trọng khi giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ lịch sự, xưng hô phù hợp, thân thiện.

Điều 5. Ý thức tổ chức kỷ luật

1. Tự giác chấp hành và vận động người học khác chấp hành quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH trong quá trình học tập.

2. Tôn trọng và bảo vệ uy tín của UEH. 

3. Tôn trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, người khuyết tật.

4. Không phát tán, tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; Không phao tin đồn nhảm, tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận.

5. Không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức. Không có những hành vi không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc trong khuôn viên trường.

6. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá sản phẩm văn hoá đồi trụy, độc hại.

7. Không truyền bá tôn giáo và tiến hành các nghi thức tôn giáo trong trường học.

8. Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.

9. Có ý thức bảo vệ tài sản UEH; sử dụng tiết kiệm điện, nước, các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu của UEH.

10. Có ý thức tổ chức trong môi trường học tập chung, thực hiện tốt nội quy thư viện, khu tự học UEH.

11. Giữ gìn vệ sinh chung, có ý thức trong bảo vệ môi trường trong và ngoài UEH.

Chương III

ỨNG XỬ TRONG CỘNG ĐỒNG UEH

Điều 6. Ứng xử với giảng viên và viên chức khối quản lý

1. Kính trọng, lễ phép với giảng viên và viên chức khối quản lý UEH; thái độ chào - hỏi và ngôn ngữ trong xưng hô thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo”.

2. Có thái độ tích cực khi trình bày ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng với giảng viên và viên chức khối quản lý. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai sót.

3. Không sử dụng vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân nhằm mưu cầu sự thiên vị, mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân và cho nhóm. Mạnh dạn đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, gợi ý tiêu cực của giảng viên và viên chức khối quản lý đối với người học.

4. Không sử dụng mạng xã hội nhằm mục đích đưa tin sai sự thật hay bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm giảng viên và viên chức khối quản lý.

5. Định kỳ tiến hành đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và đánh giá mức độ phục vụ người học của phòng, ban chức năng theo quy định của UEH, tham gia đánh giá khách quan, trung thực nhằm giúp UEH nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ người học.

Điều 7. Ứng xử với nhân viên phục vụ

1. Tôn trọng và hợp tác với đội ngũ nhân viên phục vụ tại UEH; thái độ đối xử và ngôn ngữ trong xưng hô đúng mực, lịch sự.

2. Đánh giá khách quan mức độ phục vụ người học của nhân viên phục vụ tại UEH. Khi cần góp ý, có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên phục vụ hoặc trao đổi, gửi phản hồi đến bộ phận quản lý theo thông tin được công bố công khai tại các cơ sở hoặc website của UEH.

Điều 8. Ứng xử trong cộng đồng người học

1. Gắn bó mật thiết trong cộng đồng lớp, khoá, khoa/viện đào tạo; cởi mở, thông cảm, chia sẻ trên tinh thần đoàn kết, động viên nhau tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

2. Tôn trọng và đối xử tương thân tương ái với nhau. Lời nói, hành vi, cử chỉ khi diễn đạt phải có văn hóa. Tuyệt đối không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân thể lẫn nhau.

3. Tôn trọng tính đa dạng và khác biệt giữa các cá nhân người học.

Điều 9. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc

1. Có thái độ hoà nhã, cởi mở, thân thiện khi giao tiếp.

2. Tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho phép nếu khách cần sự trợ giúp.

Chương IV

ỨNG XỬ TRONG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 10. Ứng xử trong học tập

1. Có ý thức tự học, tự giác và tích cực, chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức: Lắng nghe giảng viên giảng bài, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời hạn các khối lượng công việc học tập được phân công. 

2. Không tự ý phát biểu ý kiến chen ngang khi giảng viên đang giảng bài hoặc chưa cho phép; Không làm ảnh hưởng tới việc truyền thụ kiến thức của giảng viên và tiếp thu kiến thức của người học khác.

3. Trung thực, nghiêm túc trong học tập cũng như khi thi, làm bài kiểm tra; không gian lận trong thi cử dưới mọi hình thức. 

4. Lựa chọn chương trình phù hợp và tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hoạt động học tập, rèn luyện do nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường phát động. Có ý thức rèn luyện kỹ năng phục vụ cuộc sống và học tập.

5. Trong giờ học, chỉ sử dụng các phương tiện, trang thiết bị như: máy tính xách tay, thiết bị di động, thiết bị ghi âm, ghi hình vào mục đích học tập và đã được sự đồng ý của giảng viên.

6. Không sử dụng đồ ăn, thức uống có cồn trên giảng đường, trong lớp học và trong khu vực chức năng tại trường như: thư viện, hội trường, phòng đọc, khu tự học.

Điều 11. Ứng xử trong nghiên cứu khoa học

1. Trung thực trong quá trình thực hiện và công bố các tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học.

2. Không đạo văn, đạo ý tưởng của người khác; Tôn trọng bản quyền.

3. Không giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu trong nghiên cứu khoa học.

4. Có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu UEH trong cộng đồng nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

5. Kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi tiêu cực trong nghiên cứu khoa học; Không bao che, thỏa hiệp với tiêu cực trong khoa học.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức phối hợp với các khoa, viện đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt quy tắc ứng xử này đến từng người học.

2. Người học ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và giám sát, nhắc nhở người học khác cùng thực hiện quy định này.

3. Phòng Thanh tra, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Phòng Công tác chính trị và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy định này; phát hiện, động viên những cá nhân thực hiện tốt; tham mưu xử lý cá nhân vi phạm.

4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vẫn tiếp tục vi phạm sau khi đã được phê bình, nhắc nhở nhiều lần, nhà trường sẽ xem xét kỷ luật theo quy định của UEH hoặc đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc UEH và đến từng người học. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị và cá nhân gửi ý kiến về Phòng Công tác chính trị để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./-CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang