Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
Kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017
21.04.2017 16:59

Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/4/2017.

1. Kết quả rèn luyện

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật điểm rèn luyện sinh viên K39 - ĐHCQ tính đến ngày 20/4/2017, bao gồm:

- Các hoạt động ngoại khóa do Phòng Công tác chính trị, Đoàn - Hội Trường tổ chức;

- Đề nghị cộng điểm rèn luyện của các lớp sinh viên K39 - ĐHCQ của các khoa, viện và các đơn vị có liên quan;

- Sinh viên sử dụng chức năng tra cứu tại www.ctct.ueh.edu.vn để tra cứu các hoạt động đã cộng hoặc trừ điểm rèn luyện.

2. Thực hiện khiếu nại điểm rèn luyện

Sinh viên thực hiện việc bổ sung, giải trình, khiếu nại về điểm rèn luyện theo hai cách sau:

- Truy cập đường dẫn sau và thực hiện khai báo thông tin: https://goo.gl/forms/Cfa6wBTBT9PpYJsK2

- Đến trực tiếp Phòng Công tác chính trị (Phòng A218, số 59C Nguyễn Đình Chiều P6 Q3 TP.HCM) trong giờ làm việc.

Thời gian thực hiện khiếu nại từ ngày 24/4/2017 đến ngày 09/5/2017.

* Lưu ý: Điểm cộng hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đang được tạm tính là 8 điểm ở Mặt 1 và sẽ điều chỉnh sau khi Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên gửi kết quả.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang