Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
14.03.2017 18:50

Kết quả Vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17

1. Các đội vào Vòng chung kết

- CHIẾN BINH TRẺ (725)

- KINH TẾ TRẺ (920)

- LÝ LUẬN TRẺ (736)

2. Danh sách sinh viên đạt giải phần thi cá nhân

Phần thi

MSSV

Họ

Tên

Lớp

Khóa

Điểm

Thời gian

(giây)

Nhập môn tri thức

31151024263

Phan Thị Mỹ

Lệ

FT002

41

4

1176

Nhập môn tri thức

31141020489

Trần Ngọc Phương

Uyên

KN010

40

4

1177

Nhập môn tri thức

31151022395

Phạm Ái

Duyên

FT001

41

4

1187

Diễn đạt và trả lời

Ô chữ 1

-

-

-

-

-

-

-

Diễn đạt và trả lời

Ô chữ 2

-

-

-

-

-

-

-

Diễn đạt và trả lời

Ô chữ 3

-

-

-

-

-

-

-

Tự hào tiếp bước

31151024263

Phan Thị Mỹ

Lệ

FT002

41

1

9CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang