Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 (ngày học dự kiến 16/4/2017)
Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 (ngày học dự kiến 16/4/2017)
09.03.2017 08:13

Đợt học lại Tuần sinh hoạt công dân - Học kỳ đầu năm 2017.

- Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy có kết quả không đạt bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016 và các năm trước.

- Thời gian đăng ký học lại: hạn cuối ngày 29/3/2017.

- Cách thức đăng ký: sinh viên đăng nhập tài khoản rèn luyện tại website www.ctct.ueh.edu.vn và nhấn chọn Đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân (SV đã đăng ký học lại trước ngày 09/3/2017 vẫn được chấp nhận).

Thời gian, địa điểm học dự kiến: 13:30, Chủ nhật, ngày 16/4/2017 tại Hội trường A116, cơ sở A.

- Thông báo danh sách và lịch học chính thức: 16:30 ngày 10/4/2017 tại www.ctct.ueh.edu.vn.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang