Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Báo cáo kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016
Báo cáo kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - năm 2016
23.02.2017 09:10

Báo cáo số 286/BC-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang