Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất | Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
16.02.2017 14:15

Kế hoạch số 238/KH-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ HỘI THAO

THÔNG BÁO LỄ KHAI MẠC HỘI THAO

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAOCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang