Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2017
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2017
07.02.2017 15:29

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2017

TT

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Địa điểm

Thời gian

Biểu mẫu

Bắt đầu

Kết thúc

I

SINH HOẠT LỚP SINH VIÊN

 

 

 

 

 

1

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1. Ban cán sự lớp SV (BCS lớp) tải hồ sơ họp www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày). Các lớp K39 không tham gia Sinh hoạt hoạt lớp Buổi 1 do trong thời gian thực tập.

Cố vấn học tập (CVHT) và sinh viên (SV) các lớp K40, 41, 42

theo thời khóa biểu

03/01/2017

11/02/2017

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 1; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1 HK đầu năm 2017 (SHL1, SHL1_Mẫu 1)

2

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 1 về văn phòng khoa, viện

CVHT K40, 41, 42

Văn phòng khoa, viện

09/01/2017

13/02/2017

SHL1, SHL1_Mẫu 1

3

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 (theo thời khóa biểu) để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Ban cán sự lớp tải hồ sơ họp www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày).

CVHT và SV các lớp K39

theo thời khóa biểu

27/03/2017

29/03/2017

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 2; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 HK đầu năm 2017 (SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3)

CVHT và SV các lớp K40, 41, 42

08/05/2017

13/05/2017

4

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 2 về văn phòng khoa, viện

CVHT K39

Văn phòng khoa, viện

28/03/2017

30/03/2017

SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3

CVHT K40, 41, 42

09/05/2017

15/05/2017

II

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

 

 

 

 

 

1

Đăng ký học lại Tuần SHCD năm 2016 và các năm trước

SV chưa đạt

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2017

29/03/2017

 

2

Tổ chức học lại Tuần SHCD

SV chưa đạt

Hội trường A116

16/04/2017

16/04/2017

Đã điều chỉnh so với dự kiến

3

Thông báo kết quả học lại và cập nhật vào kết quả rèn luyện sinh viên

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

19/04/2017

19/04/2017

 

III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

 

 

 

 

 

1

Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV HK cuối năm 2016

SV K39, 40, 41, 42; P.CTCT

Phòng CTCT (A218)

03/01/2017

20/01/2017

 

2

Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) (theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 1)

CVHT và SV ĐHCQ

Sinh hoạt lớp Buổi 1

03/01/2017

11/02/2017

 

3

Thông báo điểm rèn luyện HK đầu năm 2017

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2017

31/05/2017

 

4

Sinh viên kiểm tra, tự đánh giá KQRL

SV K39

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2017

26/03/2017

 

SV K40, 41, 42

01/03/2017

07/05/2017

 

5

CVHT chủ trì tổ chức họp lớp đánh giá KQRL SV (thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng khoa, viện theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 2)

CVHT và SV các lớp K39

Sinh hoạt lớp Buổi 2

27/03/2017

29/03/2017

SHL2; các biểu mẫu đính kèm

CVHT và SV các lớp K40, 41, 42

08/05/2017

13/05/2017

6

Tổng hợp, xem xét, xác nhận KQRL SV thuộc khoa, viện và gửi về P.CTCT

Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện K39

Văn phòng khoa, viện

30/03/2017

07/04/2017

Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 của lớp; Biên bản họp Hội đồng cấp khoa; Danh sách trừ điểm rèn luyện

Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện K40, 41, 42

15/05/2017

19/05/2017

7

Tổng hợp kết quả đánh giá thuộc các đơn vị tham gia công tác đánh giá KQRL SV và gửi về P.CTCT

Các đơn vị liên quan (K39)

Phòng CTCT (A218)

30/03/2017

07/04/2017

Danh sách cộng điểm, trừ điểm rèn luyện

Các đơn vị liên quan (K40, 41, 42)

15/05/2017

19/05/2017

8

Họp hội đồng cấp trường đánh giá KQRL SV; sau đó thông báo kết quả tại www.ctct.ueh.edu.vn

Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường K39, 40, 41

Phòng họp A101

20/04/2017

20/04/2017

Dự kiến

Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường K40, 41, 42

12/06/2017

12/06/2017

Dự kiến

9

Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV

SV K39; P.CTCT

Phòng CTCT (A218)

21/04/2017

09/05/2017

 

SV K40, 41, 42; P.CTCT

31/07/2017

11/08/2017

 

10

Công bố Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên

K39; P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

12/05/2017

12/05/2017

 

K40, 41, 42; P.CTCT

16/08/2017

16/08/2017

 

IV

HỘI THI TRUYỀN THỐNG OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 18

1

Đăng ký đội dự thi (5 đến 6 thành viên/ 1 dội)

SV ĐHCQ

www.ctct.ueh.edu.vn

16/01/2017

15/02/2017

 

2

Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến

Thí sinh; Ban tổ chức

www.ctct.ueh.edu.vn

16/02/2017

17/02/2017

 

3

Vòng loại

Thí sinh; Ban tổ chức

Phòng máy tính

26/02/2017

26/02/2017

 

4

Vòng bảng

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

07/03/2017

09/03/2017

 

5

Vòng bán kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

14/03/2017

14/03/2017

 

6

Vòng chung kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

17/03/2017

17/03/2017

 

V

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN UEH

 

 

 

 

 

1

Các đơn vị khoa, viện, ký túc xá đăng ký tham gia

Khoa, viện, KTX

Phòng CTCT

tháng 3/2017

tháng 3/2017

 

2

Khai mạc

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

tháng 3, 4, 5/2017

tháng 3, 4, 5/2017

 

3

Thi đấu các môn

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

tháng 3, 4, 5/2017

tháng 3, 4, 5/2017

 

4

Bế mạc

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

tháng 3, 4, 5/2017

tháng 3, 4, 5/2017

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang