Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016
Kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016
20.01.2017 16:22

Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/01/2017.

1. Các nội dung đã được cập nhật đầy đủ điểm rèn luyện tính đến ngày 20/01/2017, bao gồm:

- Các hoạt động ngoại khóa do Phòng Công tác chính trị, Đoàn - Hội Trường tổ chức (vui lòng nhấn để xem danh sách hoạt động). Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ trực tiếp đơn vị quản lý hoạt động thông qua email đã cung cấp trong danh sách để điều chỉnh, bổ sung;

- Ý thức tham gia học tập Sinh hoạt công dân - Tiêu chí 2.3.;

- Nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016) - Tiêu chí 4.2.;

- Bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi kết thúc học phần;

- Tham gia Sinh hoạt lớp (trừ điểm do vắng không lý do);

- Tham gia câu lạc bộ, đội, nhóm (thành viên và thành viên tích cực);

- Bị xử lý kỷ luật do vi phạm nội quy, quy định tại Trường và ký túc xá;

- Tham gia công tác cán bộ lớp, đoàn thể, tổ chức (Mặt 5);

- Các đề nghị cộng điểm của lớp, khoa và bổ sung hoạt động tại địa phương của sinh viên;

2. Tra cứu nội dung cộng, trừ điểm rèn luyện

Lưu ý: Sinh viên tham gia công tác tổ chức các hoạt động được tính điểm rèn luyện tương đương tham gia hoạt động đó.

3. Nội dung sau chưa cộng điểm rèn luyện do chưa đủ dữ liệu và sẽ được cập nhật sau:

- Kết quả học tập (tạm sử dụng kết quả HK đầu năm 2016, sau khi có kết quả HK cuối năm 2016 sẽ điều chỉnh thay thế);

- Các đề nghị bổ sung, khiếu nại về tham gia hoạt động Đoàn - Hội trễ hạn (sau ngày 20/01/2017);

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ bí thư, phó bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội giảng đường thuộc các khoa (chưa có dữ liệu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ gửi về Phòng Công tác chính trị):

1. Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh:
- BCH chi hội K39, 40;
- BCH chi đoàn K39, 40, 41, 42.
2. Viện Đào tạo quốc tế:
- BCH chi hội K39, 40, 41, 42 (nếu có).
3. Khoa Lý luận chính trị:
- BCH chi đoàn K42;
- BCH chi hội K42.4. 
Khoa Luật:
- Bí thư chi đoàn K39;
- Phó bí thư chi đoàn K39;
- Chi hội phó K39, 41.
5. Khoa Ngân hàng:
- Chi hội phó K39, 40, 41, 42.
6. Khoa Quản trị:
- Chi hội trưởng K42;
- Chi hội phó K39, 40, 41, 42;
- Bí thư chi đoàn K42;
- Phó bí thư chi đoàn K39, 40, 41, 42.
7. Khoa Tài chính:
- Bí thư chi đoàn K42;
- Phó bí thư chi đoàn K39, 40, 41, 42;
- Chi hội trưởng K42;
- Chi hội phó K39, 40, 41, 42.
8. Khoa Toán - Thống kê:
- Bí thư chi đoàn TD001 K39;
- Bí thư chi đoàn TD001 K40;
- BCH chi đoàn TF001 K40;
- Bí thư chi đoàn DC041 K41;
- Phó bí thư chi đoàn DC045 K41;
- Chi hội trưởng TF001 K39;
- BCH chi hội TF001 K40;
- Chi hội trưởng TD001 K40.
9. Khoa Kế toán:
- BCH chi hội K42;
- Phó bí thư chi đoàn K40;
- Bí thư KT001 K39;
- BCH chi đoàn K40, 41, 42.
10. Khoa Kinh tế:
- Phó bí thư chi đoàn K39, 40, 41, 42;
- Chi hội phó K39, 40, 41, 42.
11. Ký túc xá 135A THĐ:
- Chi hội phó;
- UV BCH chi hội.

Các nội dung trên sẽ được bổ sung sau khi có đầy đủ dữ liệu.

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang