Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Tiếp nhận đăng ký dự thi Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
Tiếp nhận đăng ký dự thi Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17
16.01.2017 08:32

Thời hạn đăng ký đến 8:00 ngày 15/02/2017.

1. Đối tượng:

Sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ đang học tại trường.

2. Cơ sở thành lập đội:

- Mỗi đội gồm 5 hoặc 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị).

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.

- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 2 thành viên từng tham dự đội tuyển Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường.

3. Hình thức đăng ký:

- Đội trưởng đại diện đội đăng nhập Tài khoản rèn luyện và thực hiện đăng ký thành viên cho đội theo đường dẫn sau:

http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=dkmacle

- Điều chỉnh thông tin đăng ký: NHẤN VÀO ĐÂY

4. Thông tin chi tiết về Hội thi:

http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1991CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang