Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
05.01.2017 14:10

Kế hoạch số 03/KH-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

ĐIỀU LỆ HỘI THI

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT QUẢ THI VÒNG TRẮC NGHIỆM ONLINE

KẾT QUẢ THI VÒNG LOẠI

THÔNG BÁO VỀ PHẦN THI CÁ NHÂN

LỊCH THI VÒNG BÁN KẾT


 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang