Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
21.12.2016 17:14

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016

1. Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2016: nhấn liên kết và chọn khóa để xem

2. Gửi thắc mắc: nhấn liên kết. Thời hạn từ ngày 22/12/2016 đến ngày 31/12/2016.

3. Lưu ý:

 

- Sinh viên có kết quả học tập SHCD 2016 không đạt, đăng ký học lại vào tháng 3/2017, dự kiến học vào 1 ngày Chủ nhật trong tháng 4/2017.

- Đối với K39 ĐHCQ, kết quả chuyên đề Khởi nghiệp kinh doanh không ảnh hưởng đến kết quả học tập SHCD mà dùng để xét và cấp chứng nhận hoàn thành chuyên đề (Sinh viên làm bài thi trắc nghiệm ở cả 2 trang web làm bài, tính điểm trung bình cộng). Sinh viên đạt ở nội dung này xem thông tin tại www.ctct.ueh.edu.vn để biết thời gian nhận chứng nhận.

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang