Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K39 ĐHCQ
Thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh - Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa K39 ĐHCQ
09.12.2016 14:35

Thời gian thi từ 08:00 đến 16:00 ngày 18/12/2016.

Nhằm đánh giá kết quả học tập Chuyên đề Phát triển khởi nghiệp dành cho sinh viên cuối khóa K39 ĐHCQ trong "Tuần sinh hoạt công dân" - năm 2016, Phòng Công tác chính trị phối hợp với Trung tâm Phát triển khởi nghiệp UEH tổ chức thi trắc nghiệm về khởi nghiệp kinh doanh, cụ thể như sau:

- Đối tượng dự thi: Sinh viên K39 ĐHCQ tham gia học tập Chuyên đề Phát triển khởi nghiệp trong "Tuần sinh hoạt công dân" - năm 2016.

- Thời gian thi: Từ 08:00 đến 16:00, ngày 18/12/2016.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến bằng hệ thống e-learning UEH.

- Sử dụng kết quả thi: Kết quả thi được sử dụng để cấp chứng chỉ về huấn luyện khởi nghiệp cho sinh viên (không tính vào điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân).

- Hướng dẫn cách thức dự thi: Sinh viên có thể đăng nhập Tài khoản online vào 1 trong 2 website sau để làm bài

1. khoinghiep.ueh.edu.vn

2. lms.ueh.edu.vn (dự phòng)

- Lưu ý:

Sinh viên chỉ được phép làm bài thi ở 1 trong 2 website (nếu làm bài ở cả 2, sẽ tính điểm thấp nhất).

Sinh viên quên mật khẩu Tài khoản online có thể lấy lại mật khẩu tại đường dẫn sau: http://matkhau.online.ueh.edu.vn/CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang