Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế UEH Idol 2016
Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế UEH Idol 2016
06.12.2016 15:20

Kết quả Hội thi Tiếng hát sinh viên Kinh tế UEH Idol 2016

STT

Họ tên

MSSV

Mã lớp

Giải

1

Lê Đức Anh

31131022681

DH39KICL2

Nhất

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

31131023695

DH39KO002

Nhì

3

Phạm Dương Diệu Thảo

31131021189

DH39AD003

Nhì

4

Nguyễn Minh Hưng

31151021489

DH41DC014

Ba

5

Nguyễn Văn Thuận

31161026913

DH42DC023

Ba

6

Dư Trung Tín

31151021103

DH41DC054

Ba

7

Trần Thị Thùy Dương

31141022240

DH40FT001

Khuyến khích

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền

31131022995

DH40TD001

Khuyến khích

9

Nguyễn Phước Lợi

31161024611

DH42DC037

Khuyến khích

10

Bùi Thị Ngọc Mai

31121021679

DH39ISB04

Khuyến khích

11

Hà Văn Sang

31131021387

DH39KT006

Khuyến khích

12

Trần Bảo Sơn

31161024119

DH42DC053

Khuyến khích

13

Huỳnh Thanh Thắng

31151021657

DH41DC014

Khuyến khích

14

Lâm Nữ Tố Thư

31131020524

DH39PT001

Khuyến khích

15

Nguyễn Dương Anh Tuấn

31151024262

DH41DC048

Khuyến khích

16

Trương Thanh Tùng

31131021367

DH41ISB01

Khuyến khích

17

Nguyễn Thị Như Ý

31151021446

DH41DC002

Khuyến khích

18

Lê Đức Anh

31131022681

DH39KICL2

Thí sinh được yêu thích

19

Hứa Hoàn Hiếu

31151024376

DH41DC052

Bình chọn

20

Nguyễn Thị Oanh

31141020320

DH40KN003

Bình chọn

21

Phạm Vũ Nhuận

31151021606

DH41DC047

Bình chọn

22

Nguyễn Thị Bích Hảo

31151020938

DH41IBC03

Bình chọnCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang