Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
Mở đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016
14.11.2016 10:35

Thời gian mở bổ sung từ 13:30 ngày 14/11/2016 đến 08:00 ngày 16/11/2016.

Do có nhiều sinh viên đề nghị chuyển ca thi, Phòng Công tác chính trị sẽ mở chức năng cho phép sinh viên đăng ký bổ sung Lịch làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016.

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản rèn luyện và thực hiện đăng ký theo đường dẫn sau: http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=Your_Account

Thời gian mở bổ sung: từ 13:30 ngày 14/11/2016 đến 08:00 ngày 16/11/2016.

(Sinh viên đã nộp đơn đề nghị chuyển ca thi hoặc đăng ký bổ sung thực hiện đăng ký trong thời gian nói trên).CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang