Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)
Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)
26.10.2016 10:39

Ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ-DDHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang