Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Quy định công tác sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)
Quy định công tác sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)
26.10.2016 10:36

Ban hành kèm theo Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang