Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Tọa đàm giữa Sở Kế hoạch Đầu tư với Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Khởi nghiệp
Tọa đàm giữa Sở Kế hoạch Đầu tư với Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Khởi nghiệp
16.09.2016 11:42

Thời gian, địa điểm: 13g30 thư Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016 tại A103 (Cơ sở 59c Nguyễn Đình Chiểu).

1. Tiêu đề của Buổi Tọa Đàm:

“Khởi nghiệp trong Sinh viên

Những rào cản, thách thức và đề xuất”

2. Thành phần tham dự:

- Chủ trì: Bà Trần Thị Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh Tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Khắc Huy – Chuyên viên Phòng Kinh Tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Lưu Quốc Cường – Chuyên viên Phòng Lao động Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Tăng Minh Trí – Chuyên viên Phòng Hợp tác Công tư (PPP) - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các câu hỏi gợi ý để thảo luận tại Tọa đàm:

3.1 Làm thế nào để có các phát triển và định hình các ý tưởng khi nghiệp trong các sinh viên. Các khó khăn, rào cản hiện nay?

3.2 Những khó khăn và rào cản của các sinh viên trong quá trình hình thành và định hình các ý tưởng khởi nghiệp.

3.3 Những khó khăn và rào cản hiện nay trong việc chuyển đổi các ý tưởng thành các sản phẩm chính thức.

3.4 Những đề xuất về các cơ chế hỗ trợ từ các bước hình thành ý tưởng đến hình thành doanh nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm từ các ý tưởng.

3.5 Các đề xuất kiến nghị khác (nếu có).

- Danh sách sinh viên tham gia Tọa đàm:

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang