Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Quy định Về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân bên ngoài có liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Quy định Về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân bên ngoài có liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
08.06.2016 17:11

Quyết định số 1795/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 06/6/2016 của Hiệu trưởng.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang