Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Ban hành Quy định về hoạt động truyền thông trên hệ thống màn hình LCD, LED trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Ban hành Quy định về hoạt động truyền thông trên hệ thống màn hình LCD, LED trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
07.06.2016 10:58

Quyết định số 1765/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01/6/2016 của Hiệu trưởng.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang