Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Thông báo số 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
Thông báo số 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 41 - năm 2016
15.04.2016 14:26

Thông báo số 19/TB-CTCT ngày 15/4/2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.

THÔNG BÁO SỐ 02

V/v tham gia hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH - năm 2016, nay Ban Tổ chức Thông báo đến các đơn vị dự thi một số nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, cụ thể như sau:

- Các đơn vị dự thi phải có mặt đúng theo lịch bố trí chạy chương trình của đơn vị mình và chạy đúng với thời gian quy định là 60 phút/đơn vị.

- Việc thay đổi, điều chỉnh tên chương trình, thể loại, các tiết mục tham gia các đơn vị dự thi phải điều chỉnh trong thời điểm chạy chương trình của đơn vị.

- Lịch sử dụng phòng trước giờ thi để thực hiện các công việc: trang điểm, công tác chuẩn bị của đơn vị dự thi, chuẩn bị trang phục và kiểm tra Thẻ sinh viên (Thẻ nội trú), cụ thể như sau:

Lưu ý: Các đơn vị phải giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân và của UEH

Giờ

Ngày

Phòng

Đơn vị

14h00 – 18h30

25/4/2016

B.319

Khoa Luật

Khoa Kế toán

15h00 – 19h30

B.319

Khoa Tài chính

Khoa Quản trị

14h00 – 18h30

26/4/2016

B.319

Khoa Ngân hàng

Khoa Tài chính Công

16h00 – 19h30

B.319

Ký túc xá 43-45

14h00 – 19h30

B.124

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

19h30 – 20h00

B.319

14h00 – 18h30

27/4/2016

B.319

Ký túc xá 135

Khoa Toán Thống kê

16h00 – 19h30

B.319

Khoa Kinh tế

14h00 – 19h30

B.124

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

Viện Đào tạo Quốc tế

19h30 – 20h00

B.319

- Các đơn vị dự thi sẽ di chuyển vào Hội trường theo hướng từ B.319 đến B.322 và di chuyển ra theo hành lang sau Hội trường hướng ra đường Nguyễn Tri Phương.

- Khi các đơn vị tiếp nhận sân khấu, phần cánh gà và hành lang sau Hội trường sẽ thuộc về đơn vị đang dự thi.

- Các đơn vị đang dự thi trên sân khấu được sử dụng 02 nhà vệ sinh sau Hội trường để thay trang phục biểu diễn. Các đơn vị chuẩn bị sử dụng nhà vệ sinh khác để thay trang phục biểu diễn.

- Ban Tổ chức sẽ tiến hành điểm danh các diễn viên vào lúc 18h30 trước mỗi đêm thi. (Hạn chót các đơn vị điểm danh là 19h00).

- Các đơn vị dự thi có thể sử dụng nhạc đĩa mini-disc, Compact-disc hoặc sử dụng laptop của Ban tổ chức.

Để Hội diễn được diễn ra thành công, Ban tổ chức đề nghị trưởng, phó đoàn các đơn vị dự thi phổ biến đến toàn thể các sinh viên tham gia và thực hiện nghiêm túc các nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:
- Các đơn vị tham gia Hội diễn;
- Thành viên Ban Tổ chức;
- Website CTCT, YOUTH;
- Lưu CTCT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trần Anh Thanh Sơn
(Phó Trưởng Ban Tổ chức)


CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang