Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
Kết quả Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
07.03.2016 09:59

Thời gian tổ chức Hội thi từ ngày 12/01/2016 đến ngày 04/3/2016.

1. Giải tập thể

 STT  Tên đội  Giải
 1  Sức sống trẻ  Nhất
 2  Chân trời mới  Nhì
 3  Kết nối trẻ  Ba
 4  Thế hệ trẻ  Khuyến khích
 5  Hội nhập trẻ  Khuyến khích
 6  Kỳ tích  Khuyến khích
 7  Ánh dương  Khuyến khích
 8  Lý luận trẻ  Khuyến khích
 9  Những người bạn  Khuyến khích

2. Giải cá nhân

 STT  Thí sinh (MSSV)  Giải
 1  Nguyễn Đoàn Thục An (31121023036)  Điểm cao ở vòng loại
 2  Nguyễn Quốc Khang (31121021523)  Điểm cao ở vòng loại
 3  Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà (31121022410)  Điểm cao ở vòng loại
 4  Lê Đức Chánh (31121021975)  Điểm cao ở vòng loại
 5  Trương Kim Loan (31121022390)  Điểm cao ở vòng loại

3. Giải thi tương tác khán giả

 STT   Họ tên (MSSV)  Giải
 1  Huỳnh Thúc Nhơn (31131020407)  Dự đoán đội hạng Nhất
 2  Bùi Văn Năm (31141022482)  Nhập môn tri thức
 3  Giang Gia Xuân Thu (31121022017)  Nhập môn tri thức
 4  Trần Ngọc Phương Uyên (31141020489)  Nhập môn tri thức
 5  Lê Thị Vân Anh (31141020554)  Nhập môn tri thức
 6  Nguyễn Quang Tuấn (31141021196)  Nhập môn tri thức
 7  Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (31141022091)  Đoán ô chữ
 8  Lê Trương Ngọc Hân (31131021117)  Đoán ô chữ
 9  Hoàng Anh Vũ (31121023236)  Đoán ô chữ
 10  Hoàng Ngọc Cảnh (31141022120)  Dự đoán đội trả lời đúng hình nềnCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang