Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
25.01.2016 13:49

Quyết định số 219/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang