Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Tiếp nhận đăng ký Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
Tiếp nhận đăng ký Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16
21.12.2015 08:14

Thời gian đăng ký từ ngày 21/12/2015 đến ngày 10/01/2016.

1. Đối tượng:

Sinh viên khóa 38, 39, 40, 41 hệ đại học chính quy đang học tại trường.

2. Cơ sở thành lập đội:

- Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị).

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.

- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng tham dự đội tuyển Olympic Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân biệt năm tham dự, đội 1 hoặc đội 2 trong đội tuyển).

3. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại http://dangkyolp.dev.ueh.edu.vn/

Lưu ý: Sinh viên ISB nếu không đăng nhập được bằng tài khoản online vui lòng gửi đề nghị đăng ký đội về e-mail congnam@ueh.edu.vn (ghi rõ thông tin sinh viên của tất cả thành viên trong đội).CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang