Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | UEH đăng cai tổ chức tập huấn cán bộ phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa
UEH đăng cai tổ chức tập huấn cán bộ phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa
04.11.2015 14:08

Thông báo số 2210/TB-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang