Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Thông báo V/v tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015
Thông báo V/v tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015
29.05.2015 15:35

Thông báo Số 24/TB-ĐHKT-CTCT ngày 29/5/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao

tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015

Nhằm tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015; được sự phân công của Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tổng kết, khen thưởng, cụ thể như sau:

Thời gian: 10g00, thứ Hai, ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Phòng A.103, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

Phòng Công tác chính trị thông báo đến các sinh viên được khen thưởng (theo Quyết định số 1694/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng) có mặt đúng giờ, trang phục nghiêm túc dự buổi tổng kết và nhận Giấy khen của Hiệu trưởng.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Sinh viên được khen thưởng;
- Thành viên Ban tổ chức;
- Website CTCT, Youth;
- Lưu: CTCT.
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy


CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang