Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp thành phố năm 2015
28.05.2015 16:43

Quyết định số 1694/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang