Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014
Tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014
06.02.2015 10:39

Thông báo số 04 /TB-ĐHKT-CTCT ngày 05/02/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao

tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014    

         Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-ĐHKT-CTCT ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc tổ chức tổ chức tổng kết, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc, thành phố năm 2014. Được sự phân công của Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tổng kết, khen thưởng, cụ thể như sau:

         Thời gian: 14g00, thứ Hai, ngày 09 tháng 02 năm 2015.

         Địa điểm: Phòng A.103, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

         Phòng Công tác chính trị thông báo đến các sinh viên được khen thưởng (theo Quyết định số 539/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng) có mặt đúng giờ, mặc trang phục nghiêm túc dự buổi tổng kết và nhận Giấy khen của Hiệu trưởng.

         Trân trọng.




CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang