Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Tư vấn viên các đơn vị hỗ trợ
Nhiệm vụ Tư vấn viên các đơn vị hỗ trợ
05.11.2014 16:06

Nhiệm vụ Tư vấn viên các đơn vị hỗ trợ

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

a) Tư vấn về hoạt động Đoàn – Hội; về sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm;

b) Thông qua chi đoàn, chi hội, lớp sinh viên để phát hiện và hỗ trợ, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên là người nước ngoài trong suốt quá trình học tập tại trường;

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.

2. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

a) Tư vấn về NCKH;

b) Phối hợp với các khoa, viện đào tạo, ĐTN - HSV trong việc tư vấn, định hướng NCKH và tổ chức các buổi hội thảo khoa học, tập huấn NCKH cho sinh viên;

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.

3. Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình

a) Tư vấn về chương trình đào tạo;

b) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.

4. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

a) Tư vấn về kế hoạch đào tạo, khảo thí và đánh giá kết quả học tập;

b) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.

5. Phòng Thanh tra

a) Tư vấn về thực hiện khiếu nại, tố cáo;

b) Giám sát việc sinh hoạt lớp định kỳ của CVHT;

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.

6. Phòng Tài chính - Kế toán

a) Tư vấn về chính sách học phí;

b) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang