Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Tư vấn viên các khoa, viện đào tạo
Nhiệm vụ Tư vấn viên các khoa, viện đào tạo
05.11.2014 16:03

Nhiệm vụ Tư vấn viên các khoa, viện đào tạo

1. Phối hợp với Phòng CTCT tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ.

2. Phân công viên chức làm CVHT các lớp sinh viên; quản lý, đánh giá, cập nhật danh sách đội ngũ CVHT hàng năm.

3. Phối hợp với Phòng QLĐT-CTSV trong việc phổ biến, cung cấp thông tin về nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo.

4. Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của khoa, viện.

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang