Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Tư vấn viên Trung tâm HTSV
Nhiệm vụ Tư vấn viên Trung tâm HTSV
05.11.2014 16:00

Nhiệm vụ Tư vấn viên Trung tâm HTSV

1. Tư vấn về tín dụng học tập và các quỹ học bổng.

 

2. Tư vấn hướng nghiệp, việc làm.

 

3. Tư vấn các vấn đề tâm lý - xã hội.

 

4. Theo dõi và đề xuất nhà trường hỗ trợ, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật…

 

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang