Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng CTCT
Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng CTCT
05.11.2014 15:58

Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng CTCT

1.  Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn học tập tại UEH và là đầu mối tiếp nhận ý kiến đóng góp.

 

2.  Tham mưu Ban Giám hiệu ban hành Quyết định phân công viên chức làm Cố vấn học tập (CVHT) và Tư vấn viên (TVV); thực hiện báo cáo, tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT và TVV trình Ban Giám hiệu xem xét.

 

3. Xây dựng và triển khai nội dung sinh hoạt lớp định kỳ.

 

4. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” lồng ghép các nội dung: phổ biến, cung cấp thông tin về mục tiêu giáo dục; về các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên của trường; về công tác Đoàn - Hội, các hoạt động văn - thể - mỹ,; giáo dục chính trị, tư tưởng. đạo đức, lối sống; phương pháp học tập ở bậc đại học cho sinh viên đầu khóa; đào tạo kỹ năng sống; tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên cuối khóa.

 

5. Tư vấn về công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và học tập “Tuần sinh hoạt công dân”.

 

6. Tư vấn tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa tại UEH; phối hợp với các đơn vị có liên quan huấn luyện đội tuyển sinh viên UEH tham gia các cuộc thi ngoài trường.

 

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang