Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng QLĐT-CTSV
Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng QLĐT-CTSV
05.11.2014 15:57

Nhiệm vụ Tư vấn viên Phòng QLĐT-CTSV

1. Tư vấn về công tác đào tạo, học vụ, công tác sinh viên, chế độ, chính sách.

2. Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần, điều chỉnh kết quả đăng ký học phần ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập.

3. Tổ chức các buổi định hướng chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên trước khi đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, xét tốt nghiệp.

4. Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang