Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp sinh viên
Nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp sinh viên
05.11.2014 15:55

Nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp sinh viên

1. Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp.

2. Tư vấn về phương pháp học tập ở bậc đại học (dành cho sinh viên năm thứ nhất).

3. Tư vấn xây dựng và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên.

4. Tư vấn về chuyên môn và hướng dẫn nghiên cứu khoa học thuộc ngành, chuyên ngành đào tạo (thực hiện đối với các lớp đã phân ngành, chuyên ngành).

5. Tiếp nhận tài khoản giảng viên thuộc website www.online.ueh.edu.vn để tra cứu danh sách lớp, ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, chi hội, thông tin cá nhân, kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

6. Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp theo thời khóa biểu từng học kỳ.

7. Hướng dẫn sinh viên liên hệ các đơn vị thuộc trường để được tư vấn phù hợp với nhu cầu.


CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang