Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Phổ biến pháp luật
Phổ biến pháp luật
25.08.2014 11:09

Phổ biến pháp luật

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi, bổ sung

1

 Hiến pháp năm 2013

 

2

 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 

3

 Luật Giáo dục

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (năm 2009)

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (năm 2013)

4

 Luật giáo dục đại học

 

5

 Luật Giáo dục Nghề nghiệp

 

6

 Luật giao thông đường bộ

 

7

 Luật phòng, chống ma túy

 Luật sửa đổi, bổ sung (năm 2008)

8

 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

9

 Luật thanh niên

 

10

 Luật nghĩa vụ quân sự

 Luật sửa đổi, bổ sung (năm 1991)

 Luật sửa đổi, bổ sung (năm 1994)

 Luật sửa đổi, bổ sung (năm 2005)

11

 Luật biển Việt Nam

 

12

 Luật biên giới quốc gia

 

13

 Luật bảo hiểm y tế

 Luật sửa đổi, bổ sung (năm 2014)

14

 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

 

15

 Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

 

16

 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang